Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Informaţii de Interes Public

Raport de evaluare a implementãrii Legii nr.544/2001 în anul 2011
Raport de evaluare a implementãrii Legii nr.544/2001 în anul 2012
Raport de evaluare a implementãrii Legii nr.544/2001 în anul 2013 
Raport de evaluare a implementãrii Legii nr.544/2001 în anul 2014
Raport de evaluare a implementãrii Legii nr.544/2001 în anul 2015
PROIECT hotarare privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public
 HOTARARE  
privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public
HOTÃRÂRE CONSILIU LOCAL -salarizare cu 1 iulie 2017 (vezi și la Hotãrâri C.L.)
HOTÃRÂRE CONSILIU LOCAL -salarizare cu 1 ianuarie 2018 (vezi și la Hotãrâri C.L.)
HOTÃRÂRE CONSILIUL LOCAL - salarizare cu 1 ianuarie 2018 - modificare (vezi și la Hotãrâri C.L.)

Noutãþi legislative în materie de stare civilã, aduse de Noul Cod Civil, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilã, republicatã ºi modificatã ºi Metodologia pentru aplicarea unitarã a dispoziþiilor în materie de stare civilã, aprobatã prin H.G. nr.64/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare
S.N.A. 2021 - 2025
Dispoziție S.N.A. 2021 - 2025