Sedinţe, Proiectul Ordinii de Zi
Afisari | 1-2 din total: 2
1

Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 29/08/2019, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Unţeni.
Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 30/07/2019, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Unţeni.

1