Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 312
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 8 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 25/02/2021
2021 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru obiectivele de investiții: „ Sistem integrat pentru supraveghere video”, „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală” , „Generator electric” și „Carusel 6 persoane” 25/02/2021
2021 9 HOTĂRÂREprivind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni 25/02/2021
2021 7 HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență în baza art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 11/02/2021
2021 2 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2021 28/01/2021
2021 3 HOTĂRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 28/01/2021
2021 4 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2021-2022 28/01/2021
2021 5 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 28/01/2021
2021 6 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 28/01/2021
2021 1 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2020 05/01/2021
2020 4 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2020 18/12/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentatului comunei Unțeni în ADI ”AQUA” Botoșani 18/12/2020
2020 6 HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizației de ședință pentru consilierii locali și delegat sătesc 18/12/2020
2020 7 HOTĂRÂRE stabilire reprezentat în Comisia de Evaluare la Școala Gimnazială nr.1 Unțeni 18/12/2020
2020 8 HOTĂRÂRE stabilire reprezentant în Consiliul de Administrație Școala Gimnazială nr.1 Unțeni 18/12/2020
2020 9 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2021 18/12/2020
2020 10 HOTĂRÂRE privind stabilirea apărătorului ales să reprezinte consiliul local în instanță 18/12/2020
2020 11 HOTĂRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidența curentă și trecerea lor în evidența separată 18/12/2020
2020 1 HOTĂRÂRE alegere președinte de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 13/11/2020
2020 2 HOTĂRÂRE privind numirea viceprimarului comunei Unțeni 13/11/2020
2020 3 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local 13/11/2020
2020 23 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 11/09/2020
2020 15 HOTARÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2020 29/06/2020
2020 16 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 29/06/2020
2020 11 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 29/05/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte