Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 415
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2022 48 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe anul 2022 15/11/2022
2022 45 HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte din activități de construcții și demolări, în comuna Unțeni 28/10/2022
2022 46 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 28/10/2022
2022 47 HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr.40/2022 28/10/2022
2022 43 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni, pe anul 2022 30/09/2022
2022 44 HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației imobilelor Școala Generală nouă Mânăstireni-Poiana, Școala cu clasele I-IV Mânăstireni și teren aferent Școala cu clasele I-IV Mânăstireni 30/09/2022
2022 41 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni, pe anul 2022 26/09/2022
2022 42 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 26/09/2022
2022 39 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2022 19/09/2022
2022 40 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19/09/2022
2022 32 HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Unțeni 30/08/2022
2022 33 HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2022 30/08/2022
2022 35 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022 30/08/2022
2022 36 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2022
2022 37 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2022
2022 29 HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2022 07/07/2022
2022 30 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 07/07/2022
2022 31 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 07/07/2022
2022 23 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 29/06/2022
2022 24 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum comunal DC 360, comuna Unțeni, județul Botoșani” 29/06/2022
2022 25 HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMĂRIA - ȘCOALA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 29/06/2022
2022 26 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2022 29/06/2022
2022 27 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii a unei încăperi din clădirea grajd aflat în domeniul public al comunei Unțeni 29/06/2022
2022 28 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, precum și pentru activitățile și serviciile publice subordonate Consiliului Local 29/06/2022
2022 38 HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului I din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliul local al comunei Unțeni nr.23 din 29 iunie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 19/06/2022
1
2
3
4
5
6
7
Inainte