Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 259
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 37 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 28/11/2018
2018 30 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 30/08/2018
2018 25 HOTĂRÂRE aprobare Regulament Compartiment de asistență socială 31/07/2018
2018 28 HOTĂRÂRE rectificare buget local pe anul 2018 31/07/2018
2018 26 HOTĂRÂRE aprobare Plan ocupare funcții publice pentru anul 2019 31/07/2018
2018 20 HOTĂRÂRE aprobare Regulament de organizare și funcționare 29/06/2018
2018 21 HOTĂRÂRE rectificare buget pe anul 2018 29/06/2018
2018 22 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Unțeni și pentru personalul contractual din cadrul serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului Local 29/06/2018
2018 23 HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.6/2018 29/06/2018
2018 24 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2018 29/06/2018
2018 19 Modificarea HCL nr.74/2018 30/05/2018
2018 18 HOTARARE aprobarea organigramei și statului de funcții 2018 30/05/2018
2018 19 HOTARARE aprobare execuție bugetară pentru anul 2017 30/05/2018
2018 16 Modificarea unor prevederi din anexa HCL 14/2018 26/04/2018
2018 13 HOTĂRÂRE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2018 „LUNA CURĂȚENIEI” 30/03/2018
2018 14 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2018 30/03/2018
2018 15 HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2018 30/03/2018
2018 9 HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei HCL nr..2/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-economice (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 16/02/2018
2018 10 HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.3/2018 16/02/2018
2018 11 HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI” 16/02/2018
2017 74 HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului Local al comunei Unțeni 29/12/2017
2017 70 HORĂRÂRE privind apreobarea Nomenclaturii Stradale pentru satele comunei Unțeni 18/12/2017
2017 60 HOTĂRÂRE completare amenajament pastoral conform H.G. nr.214/2017 08/11/2017
2017 59 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 31/10/2017
2017 57 HOTARARE privind modificarea anexei HCL nr.46/2017 (salarii) 29/09/2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte