Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 294
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 1 HOTĂRÂRE alegere președinte de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 13/11/2020
2020 2 HOTĂRÂRE privind numirea viceprimarului comunei Unțeni 13/11/2020
2020 3 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local 13/11/2020
2020 23 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 11/09/2020
2020 15 HOTARÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2020 29/06/2020
2020 16 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 29/06/2020
2020 11 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 29/05/2020
2020 12 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 29/05/2020
2020 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 29/05/2020
2020 13 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetare la bugetului local al comunei Unțeni ,pe anul 2020 28/05/2020
2020 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.445/07.06.2010 30/04/2020
2020 6 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 27/03/2020
2020 7 HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 27/03/2020
2020 8 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 27/03/2020
2020 9 Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” conform adresei nr. 1970/07.11.2019 din partea executantului 27/03/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 17/02/2020
2020 2 HOTĂRÂRE aprobare rețea școlară pentru anul 2020 - 2021 28/01/2020
2019 38 HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Unțeni 27/11/2019
2019 35 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 BURLEȘTI, COMUNA UNȚENI” 15/11/2019
2019 36 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 MÂNĂSTIRENI, COMUNA UNȚENI” 15/11/2019
2019 24 HOTARARE privind retragerea comunei Unțeni din Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prutului de Nord” 29/08/2019
2019 17 HOTĂRÂRE privind impunerea unei restricții de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita intravilanului satului Mânăstireni și intersecția cu DE 11 30/05/2019
2019 14 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 23/04/2019
2019 9 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2019 28/03/2019
2019 11 HOTĂRÂRE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2019 „LUNA CURĂȚENIEI” 28/03/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte