Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 150
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

6 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentruy anul 2010 2019
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Partoral pentru pajiștile permanente ale persoanelor fizice și juridice pe UAT Unțeni 2019
23 PROIECT DE HOTARARE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 2019
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impunerea unei restricții de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita intravilanului satului Mânăstireni și intersecția cu DE 11 2019
22 PROIECT DE HOTARÂRE privind revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 2019
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2019 2019
6 PROIECT HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 6 la Hotărârea nr.37/2016 2018
1 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017 2018
2 PROIECT HOTARARE aprobare regulament Compartiment Asistență Socială 2018
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind planul de acțiune a serviciilor sociale 2018
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 2018
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 2018
12 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2017 2017
1 PROIECT DE HOTARARE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018 2017
15 PROIECT HOTARARE de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea unui spațiu cu o suprafață construită de 35,02 mp din incinta Dispensarului medical uman din satul Burlești și teren aferent în suprafață de 520 mp d 2017
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017 2017
14 PROIECT DE HOTARARE privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni 2017
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 2017
18 PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea a 3 celule silozuri furaje, fiecare celulă în suprafață de 810 mp și teren aferent în suprafață de 810 mp în p.c. 699 intravilan sat Unțeni, comuna Unțeni, jud. Botoșani, aparținând domeniului privat al comun 2017

1
2
3
4
5
6
7
Inainte