Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 169
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2020
9 privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mânastireni, comuna Unțeni, jude&# 2020
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.445/07.10.2010 2020
19 PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2020
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 2020
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea de interes public a unor bunuri imobile și introducerea acestora în domeniul public 2020
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 2020
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciul 2020
15 proiect de hotărâre privind însușirea unei informări 2020
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.14/2020 2020
6 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 2020
1„2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL 16/2020 2020
8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 2020
7 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 2020
23 PROIECT DE HOTARARE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 2019
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Unțeni tip V 1 2019
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2019 2019
22 PROIECT DE HOTARÂRE privind revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 2019

1
2
3
4
5
6
7
Inainte