Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 158
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

6 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 2020
7 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 2020
8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 2020
9 privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mânastireni, comuna Unțeni, jude&# 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 2020
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impunerea unei restricții de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita intravilanului satului Mânăstireni și intersecția cu DE 11 2019
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Partoral pentru pajiștile permanente ale persoanelor fizice și juridice pe UAT Unțeni 2019
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor de salubrizare începând cu anul 2020 2019
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Unțeni tip V 1 2019
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea si organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni de categorie V1 2019
23 PROIECT DE HOTARARE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 2019
22 PROIECT DE HOTARÂRE privind revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 2019
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2019 2019
6 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentruy anul 2010 2019
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 2018
1 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017 2018
6 PROIECT HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 6 la Hotărârea nr.37/2016 2018
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 2018
2 PROIECT HOTARARE aprobare regulament Compartiment Asistență Socială 2018
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind planul de acțiune a serviciilor sociale 2018

1
2
3
4
5
6
7
Inainte