Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 369
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

17 PROIECT de HOTĂRÂRE nr.17 din 19 aprilie 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice-studiu de fezabilitate, PTH, indicatorii tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții „Extindere iluminat public stradal, 2024
16 Proiect de Hotărâre nr.16 din 21 martie 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al comunei Unțeni ?n Adunarea General a Asociaților ADI Aqua Botoșani 2024
13 PROIECT DE HOT?R?RE nr.13 din 19 martie 2024 privind punerea la dispoziția Comunei Gorb?nești a terenului aferent investiției „Extindere sistem de alimentare cu ap? și ?nființare sistem de canalizare ?n comuna Gorb?ne&# 2024
12 PROIECT DE HOT?R?RE nr.12 din 14 martie 2024 privind acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Unțeni ?n A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ ?n vederea aprob?rii tarifului și Actului adițional nr._ la Contractul de de 2024
11 PROIECT DE HOT?R?RE nr.11 din 12.03.2024 privind acordarea ajutoarelor de ?nmorm?ntare și ajutoarelor de urgenț? 2024
10 PROIECT DE HOT?R?RE nr.10 din 22.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDE&# 2024
9 PROIECT DE HOT?R?RE nr.9 din 22.02.2024 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? 2024
8 PROIECT DE HOT?R?RE nr. 8 din 07.02.2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Un5 2024
7 PROIECT DE HOT?R?RE nr. 7 din 31.01.2024 privind actualizarea Planului de analiz? ?i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Un?eni ?n anul 2024 2024
6 Proiect de h o t ? r ? r e nr. 6 din 23 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de baz? pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, precum și din cadrul activit?ților și serviciilor 2024
5 PROIECT de HOT?R?RE nr.5 din 12 ianuarie 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2024 2024
4 PROIECT DE HOT?R?RE nr.4 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului anual de ac?iune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2024 2024
3 PROIECT DE HOT?R?RE nr.3 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2024-2033 2024
2 PROIECT DE H O T ? R ? R E nr.2 din 9 ianuarie 2024 privind ?nsu?irea unei inform?ri 2024
1 PROIECT de HOT?R?RE nr.1 din 3 ianuarie 2024 privind acoperirea definitiv? a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2023 2024
56 PROIECT DE H O T ? R ? R E nr.56 din 19.12.2023 privind organizarea rețelei școlare ?n comuna Unțeni pentru anul școlar 2024-2025 2023
52 PROIECT de H O T ? R ? R E nr. 52 din 6 decembrie 2023 privind aprobarea rectific?rii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 2023
55 PROIECT DE HOT?R?RE nr.55 din 12.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din U.A.T. Un?eni ?ncepand cu 01.01.2024 2023
50 PROIECT DE HOT?R?RE nr.50 din 4 decembrie 2023 privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru ap?rarea intereselor comunei Unțeni, ale Consiliului local Unțeni și ale Comisiei comunale pentru stabilirea propr 2023
53 PROIECT DE HOT?R?RE nr.53 din 7 decembrie 2023 privind alegerea pre?edintelui de ?edin?? pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2024 2023

1
2
3
4
5
6
7
Inainte