Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 186
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 2021
9 aprobare note de fundamentare pentru patru obiective de investitii 2021
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării aparaturii pentru înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local Unțeni 2021
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2021 2021
1 AMENDAM,ENT la proiectul de hotărâre nr.7 privind modificarea statului de functii 2021
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL 2021
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program 2021
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni 2021
2 AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării aparaturii pentru înregistrarea audio-video a ledințelor Consiliului Local Unțeni 2021
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 2020
15 proiect de hotărâre privind însușirea unei informări 2020
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciul 2020
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 2020
4 rectificare buget local pe anul 2020 2020
19 PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 2020
6 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 2020
7 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 2020
5 acordare mandat special in ADI Aqua 2020

1
2
3
4
5
6
7
Inainte