Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Concursuri
 LEGISLATIE SPECIFICA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL HG 286/2011 SI PENTRU FUNTIONARII PUBLICI HG 611/2008 (ambele cu modificările și completările ulterioare) - ORGANIZARE CONCURSURI ȘI PROMOVĂRI

PERSONAL CONTRACTUAL
H.G. NR.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

FUNCȚIONARI PUBLICI
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ)- a se vedea dispozițiile prevăzute la art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ


CONCURS PENTRU ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, Clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni.
ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
FORMULAR DE ÎNSCRERE - editabil poate fi descărcat de aici.
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CANDIDAȚI. Anunțul este afișat și la sediul primăriei.

05.07.2021
CONCURS
 PENTRU ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, Clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni.
ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
FORMULAR DE ÎNSCRERE - editabil poate fi descărcat de aici.
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
COMUNICAT al Comisiei pentru soluționarea unei contestații