Concursuri
 LEGISLATIE SPECIFICA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL HG 286/2011 SI PENTRU FUNTIONARII PUBLICI HG 611/2008 (ambele cu modificările și completările ulterioare) - ORGANIZARE CONCURSURI ȘI PROMOVĂRI

PERSONAL CONTRACTUAL
H.G. NR.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ

FUNCȚIONARI PUBLICI
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

ORGANIZARE CONCURS de recrutare pentru ocuparea unei FUNCȚIIPUBLICE DE E4XECUȚIE (AFIȘAT 17.03.2017)
PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE (AFIȘAT 20.04.2017, ORA 12,42)

 
ANUNȚ - ORGANIZARE CONCURS/EXAMINARE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL (AFIȘAT 20.12.2017, ORA 15,30)