Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Registru refuzuri/obiectii legalitate semnare acte administrative
REGISTRU privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecþiile cu privire la legalitate, efectuate în scris - la 03.06.2021
REGISTRU privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecþiile cu privire la legalitate, efectuate în scris - 2022