Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Coordonate Generale

Comuna Unþeni este aºezatã în depresiunea Dorohoi-Botoºani , subunitate a câmpiei Moldovei. Se întinde pe interfluviul dintre pâraiele Sitna la vest ºi Jijia la est, relieful fiind cu aspect deluros, cu atitudini sub 200 m.  Dealurile se întind de o parte ºi alta a pârâului Burla, care traverseazã comuna de la nord la sud : dl. Stuhosu, dl. Furii, dl. Hârtopului, dl. Popoca, dl. Japa, dl. La Movilã, dl. Platon, dl. Ratuþului, dl. Balta lui Ciocan, dl. În Faþa Satului.

BURLESTI PE SCENA....JUDETUL BOTOSANI Datini strabune 2010