Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Comisii de Specialitate
  I. Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția m
1  membru     Burlacu Anișoara    PSD   membru
2  secretar     SOVEJA FĂNICĂ    PSD   membru
3  președi     Achiței Ioan    PNL   membru
4  membru     ANDRIȘAN LAURA    PSD   membru
5  membru     Fortoeș Costel    PRO Rom   membru

  II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, apărarea ordinii și liniștii public
1  președi     Adomnicăi Vasile    PSD   membru
2  secretar     Listar Gheorghe-Manole    PSD   membru
3  președi     Timișag Dumitru    PNL   membru

  III. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
1  președi     Ciocan Lidia    PSD   membru
2  secretar     Prelepcian Carmen    PMP   membru
3  membru     Pavel Petru    PLD   membru