Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Comisii de Specialitate
  I. Comisia pentru activitãþi economico-financiare, agriculturã, administrarea domeniului public ºi privat al comunei, gospodãrie comunalã, protecþia m
1  membru     Burlacu Anișoara    PSD   membru
2  secretar     SOVEJA FÃNICÃ    PSD   membru
3  președi     Achiței Ioan    PNL   membru
4  membru     ANDRIȘAN LAURA    PSD   membru
5  membru     Fortoeș Costel    PRO Rom   membru

  II. Comisia pentru administraþie publicã localã, juridicã ºi de disciplinã, amenajarea teritoriului ºi urbanism, apãrarea ordinii ºi liniºtii public
1  președi     Adomnicãi Vasile    PSD   membru
2  secretar     Listar Gheorghe-Manole    PSD   membru
3  președi     Timișag Dumitru    PNL   membru

  III. Comisia pentru învãþãmânt, sãnãtate ºi familie, activitãþi social-culturale, culte, muncã ºi protecþie socialã, protecþie copii, tineret ºi sport
1  președi     Ciocan Lidia    PSD   membru
2  secretar     Prelepcian Carmen    PMP   membru
3  membru     Pavel Petru    PLD   membru