Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Oferte vanzare teren extravilan
LEGEA 17/2014 MODIFICATÃ
NORMELE METODOLOGICE APLICARE - Legea 17/2014
anexa 1A, anexa 1B, anexa 1C, anexa 1D, anexa 1E, anexa 1F, anexa 1G ?i anexa 1H (sunt împreunã - editabile)

LEGEA nr.17/2014
MODIFICATÃ ?I COMPLETATÃ
(dupã publicarea Legii nr.175/2020)
Legea 175/2020 pentru modificarea Â?i completarea Legii nr. 17/2014 privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii - cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan Â?i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã Â?i privatã a statului cu destinaþie agricolã Â?i înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului

OUG 203/2020
 privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii terenurilor agricole situate în extravilan

FORMULARE
Dupã apari?ia noilor Norme metodologice ale Legii nr.175/2020

NOTIFICARE PREEPTORI - UAT UNGURENI


22/L.17/22/15.12.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + în?tiin?are preemptori - Zanfirache Alecu
proces-verbal la terminarea etapei I la Oferta de vanzare a terenului nr.22 din 15.12.2021 - Zanfirache Alecu
1 /L.17/17.01.2022 - Oferta vânzare teren extravilan ?i în?tiin?are preemptori - Petrovici Didina
Proces-verbal la terminarea etapei I-a - Petrovici Didina
Comunicare de acceptare a oferte de vânzare
2/L.17/17.01.2022 - Oferta vânzare teren extravilan ?i în?tiin?are preemptori - Petrovici Didina
Proces-verbal la terminarea etapei I-a - Petrovici Didina
Comunicare de acceptare a oferte de vânzare
3/L.17/08.02.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + îns?tiin?are preemptori - Anghel Ofelia
Proces-verbal ?i comunicare de acceptare a ofertei - Anghel Ofelia
4-9/L.17/08.02.2022 - Oferte vânzare terenuri în extravilan + în?tiin?ãei premptori - Bârzoi Dan
10 ?i 11/L.17/18.02.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + în?tiin?are premptori - Pãun Daniela-Mihaela
10 ?i 11/L.17/28.02.2021 - Comunicare de acceptare - Pãun Daniela-Mihaela
12/L.17/16.03.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + în?tiin?are premptori - Ciocan Ioan
p.v. la terminarea etapei I - Ciocan Ioan
comunicare de acceptare a ofertei - Ciocan Ioan
13/L.17/28.03.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + în?tiin?are premptori - Vanzariuc Maria
13/L.17/28.03.2021 - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - Vanzariuc Maria
06.06.2022 - Proces-verbal la terminarea elapei I - Vanzariuc Maria
14/L.17/12.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan - în?tiin?are preemptori - Sapariuc Lãcrãmioara
proces verbal la terminarea etapei I-a - Sapariuc Lãcrãmioara
comunicare de acceptare a ofertei - Sapariuc Lãcrãmioara
15/L.17/12.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan - în?tiin?are preemptori - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan ?i Palamariu Tatiana
proces-verbal la terminarea etapei I-a - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan ?i Palamariu Tatiana
comunicare de acceptare a ofertei - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan ?i Palamariu Tatiana
16-26/L.17/27.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + Lista Preeptorilor - S.C. ”AGRITERENURI” S.A.
27/L.17/10.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Bejinariu Eugenia
PV la terminarea etapei I - Bejinariu Eugenua
28/L.17/10.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Bejinariu Gheorghe
PV la terminarea etapei I - Bejinariu Gheorghe
29/L.17/30.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Zamfirachi Viorel
PV la terminarea etapei I - Zamfirachi Viorel
30-33/L.17/29.06.2022 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Popa Lenu?a
34-38/L.17/16.09.2022 -  Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Pãlii Elena
39/L.17/07.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan +lista prreeptorilor + notificare preeptori - Scutariu Mihai, Scutariu Verginia, Alupoae Cristina ?i Scutariu Eugen
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune- oferta Scutariu Mihai, Scutariu Verginia, Alupoae Cristina ?i Scutariu Eugen
40/L.17/07.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan +lista prreeptorilor + notificare preeptori - Trofin Silvia
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune- oferta Trofin Silvia
41-44/L.17/16.11.2022 Oferta vînzare + lista preeptorilor + notificare preeptori - Hrinciuc Dorin ?i Hrinciuc Maricica
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune - Hrinciuc Dorin ?i Hrinciuc Maricica
45/L.17/29.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preeptorilor + notificare preemptori - Nechifor Floria, Nechifor Mugurel, Iordãchescu Mariana-Georgeta, Cîmpean Rodica, Avram Versavia, Nedelcu Aspazia
46-48/L.17/16.12.2022 - Oferta vânzare terenuri extravilan + lista preemptorilor - Gîrbaciu Anca-Gabrila ?i Pitorac Fãnica
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune -  Gîrbaciu Anca-Gabrila ?i Pitorac Fãnica
1/L.17/30.01.2023 - Oferta vânzare terenuri extravilan + lista preemptorilor - Cte?u Dumitru
2/L.17/28.04.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - S.C. AGRITERENRUI S.A. Bucure?ti
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune
3/L.17/09.05.2023 - oferta vânzare teren extravilan + lista preeptorilor + notificare preemptori - Bilan Violeta, Stãnu? Marieana ?i Alexandru Ovidiu
PROCES-VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune
4-7/L.17/17.05.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - S.C. AGRITERENRUI S.A. Bucure?ti
PROCES - VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune -OFERTELE 4 - 7 DIN 17.05.2023
8,9/L.17/26.06.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - ILA? CAMELU?A
PROCES-VERBAL la terminarea etapei I
10, 11/L.17/03.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Ciobanu George-Cristian
PROCES-VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune -OFERTELE 10 ?i 11  DIN 03.07.2023
12/L.17/10.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Miron Florin
14/L.17/10.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Tatarasanu Dumitru
13/L.17/10.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Pintilescu Zenovia
15/L.17/10.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Ungureanu Lenuta
16/L.17/10.07.2023  - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori - Borhan Georgeta, Strãinu Mihai ?i Axinte Elena
17 ?i 18/11.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Baciu Adrian
19/25.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Deicã Stelian 
20/25.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Batîr ?tefãnica 
21/25.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Munteanu Tereza 
22/25.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - A?efãnoaie Vasile ?i A?tefãnoaie Viorel 
23/27.07.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Baciu Marian, Baciu Ionu? ?i Ciubotaru Petronela-Maria
24/01.08.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Ciocoiu Didina
25/01.08.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Roman Cezar-Vasile
26/201.08.2023 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Iftime Eugen, Iftime Niculina
27/10.10.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Constantineasa Lãcrãmioara
PROCES-VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune - Constantineasa Lãcrãmioara
28/10.10.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Ciobanu Mugurel-Fãnicã
PROCES-VERBAL de constatare a derulãrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempþiune - CIOBANU mMUGUREL-FÃNICÃ
29/26.10.2023 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Tîrnaucã Crisinel ?i Tîrnaucã Simona-Elena
1/13.03.2024 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Poiana Gheorghe ?i Puravu Violeta
2/10.04.2024 - Oferta vânzare teren extravilan + lista premptorilor + notificare preemptori-  Borhan ?tefan, Borhan Ioan, Miron Elena, Borhan Maria -