Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Oferte vanzare teren extravilan
LEGEA 17/2014 MODIFICATĂ
NORMELE METODOLOGICE APLICARE - Legea 17/2014
anexa 1A, anexa 1B, anexa 1C, anexa 1D, anexa 1E, anexa 1F, anexa 1G și anexa 1H (sunt împreună - editabile)

LEGEA nr.17/2014
MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
(după publicarea Legii nr.175/2020)
Legea 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

OUG 203/2020
 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

FORMULARE
După apariția noilor Norme metodologice ale Legii nr.175/2020

NOTIFICARE PREEPTORI - UAT UNGURENI


22/L.17/22/15.12.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + înștiințare preemptori - Zanfirache Alecu
proces-verbal la terminarea etapei I la Oferta de vanzare a terenului nr.22 din 15.12.2021 - Zanfirache Alecu
1 /L.17/17.01.2022 - Oferta vânzare teren extravilan și înștiințare preemptori - Petrovici Didina
Proces-verbal la terminarea etapei I-a - Petrovici Didina
Comunicare de acceptare a oferte de vânzare
2/L.17/17.01.2022 - Oferta vânzare teren extravilan și înștiințare preemptori - Petrovici Didina
Proces-verbal la terminarea etapei I-a - Petrovici Didina
Comunicare de acceptare a oferte de vânzare
3/L.17/08.02.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + însștiințare preemptori - Anghel Ofelia
Proces-verbal și comunicare de acceptare a ofertei - Anghel Ofelia
4-9/L.17/08.02.2022 - Oferte vânzare terenuri în extravilan + înștiințăei premptori - Bârzoi Dan
10 și 11/L.17/18.02.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + înștiințare premptori - Păun Daniela-Mihaela
10 și 11/L.17/28.02.2021 - Comunicare de acceptare - Păun Daniela-Mihaela
12/L.17/16.03.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + înștiințare premptori - Ciocan Ioan
p.v. la terminarea etapei I - Ciocan Ioan
comunicare de acceptare a ofertei - Ciocan Ioan
13/L.17/28.03.2021 - Oferte vînzare teren extravilan + înștiințare premptori - Vanzariuc Maria
13/L.17/28.03.2021 - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - Vanzariuc Maria
06.06.2022 - Proces-verbal la terminarea elapei I - Vanzariuc Maria
14/L.17/12.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan - înștiințare preemptori - Sapariuc Lăcrămioara
proces verbal la terminarea etapei I-a - Sapariuc Lăcrămioara
comunicare de acceptare a ofertei - Sapariuc Lăcrămioara
15/L.17/12.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan - înștiințare preemptori - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan și Palamariu Tatiana
proces-verbal la terminarea etapei I-a - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan și Palamariu Tatiana
comunicare de acceptare a ofertei - Sapariuc Ioan, Nastasiu Maria, Sapariuc Dan și Palamariu Tatiana
16-26/L.17/27.04.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + Lista Preeptorilor - S.C. ”AGRITERENURI” S.A.
27/L.17/10.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Bejinariu Eugenia
PV la terminarea etapei I - Bejinariu Eugenua
28/L.17/10.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Bejinariu Gheorghe
PV la terminarea etapei I - Bejinariu Gheorghe
29/L.17/30.05.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor - Zamfirachi Viorel
PV la terminarea etapei I - Zamfirachi Viorel
30-33/L.17/29.06.2022 - Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Popa Lenuța
34-38/L.17/16.09.2022 -  Oferte vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + notificare preemptori - Pălii Elena
39/L.17/07.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan +lista prreeptorilor + notificare preeptori - Scutariu Mihai, Scutariu Verginia, Alupoae Cristina și Scutariu Eugen
PROCES - VERBAL de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune- oferta Scutariu Mihai, Scutariu Verginia, Alupoae Cristina și Scutariu Eugen
40/L.17/07.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan +lista prreeptorilor + notificare preeptori - Trofin Silvia
PROCES - VERBAL de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune- oferta Trofin Silvia
41-44/L.17/16.11.2022 Oferta vînzare + lista preeptorilor + notificare preeptori - Hrinciuc Dorin și Hrinciuc Maricica
PROCES - VERBAL de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - Hrinciuc Dorin și Hrinciuc Maricica
45/L.17/29.11.2022 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preeptorilor + notificare preemptori - Nechifor Floria, Nechifor Mugurel, Iordăchescu Mariana-Georgeta, Cîmpean Rodica, Avram Versavia, Nedelcu Aspazia
46-48/L.17/16.12.2022 - Oferta vânzare terenuri extravilan + lista preemptorilor - Gîrbaciu Anca-Gabrila și Pitorac Fănica
1/L.17/30.01.2023 - Oferta vânzare terenuri extravilan + lista preemptorilor - Ctețu Dumitru