Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 341
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

43 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 43 din 12 septembrie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2023 2023
42 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.42 din 12 septembrie 2023 privind aprobarea proiectului tehnic și detalii pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2023
38 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.38 din 22 august 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 2023
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.37 din 18 august 2023 privind aprobarea implementării proiectului,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI' în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilien 2023
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.36 din 7 august 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2023
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.35 din 7 august 2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2023
34 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.34 din 14 iulie 2023 privind aprobarea virării de credite la bugetul local comuna Unțeni pe anul 2023 2023
33 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.33 din 14 iulie 2023 privind aprobarea sumei datorate către DELGAZ GRID SA Iași din bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023, pentru aplicarea Deciziei nr.324-A din 02.11.2022 a Tribunalului Botoș 2023
32 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.32 din 3 iulie 2023 privind însușirea unei informări 2023
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.28 din 21 iunie 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 2023
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.30 din 30.06.2023 privind avizarea modificării Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Unțe 2023
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.31 din 30.06.2023 privind aprobarea actualizării Statutului ADI „Aqua Botoșani”și acordarea unui mandat special reprezentantului C.L. Unțeni pentru aprobarea acestei actualizări 2023
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.29 din 27 iunie 2023 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Unțeni pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS& 2023
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.27 din 20 iunie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2023 2023
25 PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.25 din 14.06.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 2023
25 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul comunei Unțeni de tip V 1 2023
24 PROIECT de HOTĂRÂRE nr.24 din data de 12.05.2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Unteni și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare la 31.12.202 2023
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.23 din 10.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în 2023
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.22 din 9 mai 2023 privind asocierea și participarea comunei Unțeni în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală cu finan 2023
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 din 24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Un 2023

1
2
3
4
5
6
7
Inainte