Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 389
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2022 21 Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului locala data de 31.12.2021 30/05/2022
2022 22 Hotărâre pentru revocarea HCL nr.19/2022 30/05/2022
2022 18 HOTĂRÂRE privind stabilirea unor îndemnizații membrilor echipei de intervenție pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni 28/04/2022
2022 19 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii a unei încăperi din clădirea grajd aflat în domeniul public al comunei Unțeni 28/04/2022
2022 20 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI”pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 28/04/2022
2022 11 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2022 30/03/2022
2022 12 HOTĂRÂRE privind stabilirea consumului mediu de combustibil pentru Autobasculantă MAN TGM și Autoturism DACIA DUSTER aflate în dotarea și patrimoniul Primăriei comunei Unțeni 30/03/2022
2022 13 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetara a bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2022 30/03/2022
2022 14 HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani” conform OG 15/2021 30/03/2022
2022 15 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2022 30/03/2022
2022 16 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a Documentației tehnice pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul Botoșani”, aferenți anului 2021 30/03/2022
2022 17 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a Documentației tehnice pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Sistemului de Iluminat Public în comuna Unțeni, județul Botoșani” 30/03/2022
2022 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2022 08/02/2022
2022 3 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2022 31/01/2022
2022 4 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2022-2023 31/01/2022
2022 5 HOTĂRÂRE privind înregistrarea U.A.T. comuna Unțeni în Sistemul național electronic de plată online către bugetul local consolidat 31/01/2022
2022 6 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 31/01/2022
2022 7 HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor de salubrizare începând cu anul 2022 31/01/2022
2022 8 HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Unțeni pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 31/01/2022
2022 9 HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr 64/2021 31/01/2022
2022 1 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 7.01.2022 07/01/2022
2022 2 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2021 07/01/2022
2021 65 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 24.12.2021 24/12/2021
2021 66 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021 24/12/2021
2021 58 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2022 16/12/2021
1
2
3
4
5
6
7
Inainte