Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 437
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2023 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2023 01/02/2023
2023 12 HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul Corp administrativ 1 sau Corp administrativ 2, aparținând domeniului public al comunei Unțeni situat în sat Mânăstireni și a unui spațiu din Clădire Dispensar Uman aparținând domeniului privat al comunei Unțeni situat în satul Burlești, Cabinetului individual medic de familie dr. Brînzei Otilia-Carmen, in vederea desfășurării activității în comuna Unțeni 01/02/2023
2023 3 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 26.01.2023 26/01/2023
2023 4 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din comuna Unțeni începând cu 01.01.2023 26/01/2023
2023 5 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2023-2024 26/01/2023
2023 6 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 26/01/2023
2023 7 HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 26/01/2023
2023 8 HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fară stăpân al comunei Unțeni, județul Botoșani 26/01/2023
2023 9 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2023 26/01/2023
2023 2 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.40/2022 modificată prin anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2022 13/01/2023
2023 1 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2022 05/01/2023
2022 57 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe anul 2022 22/12/2022
2022 50 HOTĂRÂRE privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 14/12/2022
2022 51 HOTĂRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidența curentă și trecerea lor în evidența separată 14/12/2022
2022 52 HOTĂRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023 14/12/2022
2022 53 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru anul 2023 14/12/2022
2022 54 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe anul 2022 14/12/2022
2022 55 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2023 14/12/2022
2022 56 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului Local al comunei Unțeni 14/12/2022
2022 49 HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Unțeni 14/12/2022
2022 48 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe anul 2022 15/11/2022
2022 45 HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte din activități de construcții și demolări, în comuna Unțeni 28/10/2022
2022 46 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 28/10/2022
2022 47 HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr.40/2022 28/10/2022
2022 43 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni, pe anul 2022 30/09/2022
1
2
3
4
5
6
7
Inainte