Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 369
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2022 1 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 7.01.2022 07/01/2022
2022 2 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2021 07/01/2022
2021 65 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 24.12.2021 24/12/2021
2021 66 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021 24/12/2021
2021 58 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2022 16/12/2021
2021 59 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI”pentru aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 16/12/2021
2021 60 HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de trecere a drumului comunal DC 360 din domeniul public al comunei Gorbănești, județul Botoșani, în domeniul public al comunei Unțeni 16/12/2021
2021 61 HOTĂRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 16/12/2021
2021 62 HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru anul 2022 16/12/2021
2021 63 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021 16/12/2021
2021 64 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, serviciilor și activităților publice din subordinea Consiliului Local al comunei Unțeni 16/12/2021
2021 56 HOTĂRÂRE privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2022 25/11/2021
2021 57 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr.52/2021 25/11/2021
2021 51 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Unțeni 28/10/2021
2021 53 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021 28/10/2021
2021 54 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 28/10/2021
2021 55 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisia de evaluare a probei interviului în vederea ocupării prin concurs al funcției de director la Școlii Gimnazială nr.1 Unțeni 28/10/2021
2021 52 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamntului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Unțeni 28/10/2021
2021 49 HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mînastireni, comuna Unțeni, judetul Botoșani” conform OG 15/2021 22/10/2021
2021 50 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 49/2021 22/10/2021
2021 45 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară convocată de îndată din data de 1 octombrie 2021 01/10/2021
2021 46 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/10/2021
2021 47 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 01/10/2021
2021 48 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general precum și aprobarea cererii de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/10/2021
2021 41 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul III la comuna Unțeni, pe anul 2021 27/09/2021
1
2
3
4
5
6
7
Inainte