Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Oferte vanzare teren extravilan
LEGEA 17/2014 MODIFICATĂ
NORMELE METODOLOGICE APLICARE - Legea 17/2014
anexa 1A, anexa 1B, anexa 1C, anexa 1D, anexa 1E, anexa 1F, anexa 1G și anexa 1H (sunt împreună - editabile)

LEGEA nr.17/2014
MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
(după publicarea Legii nr.175/2020)
Legea 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

OUG 203/2020
 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

FORMULARE
După apariția noilor Norme metodologice ale Legii nr.175/2020

NOTIFICARE PREEPTORI - UAT UNGURENI

3-8/L.17/09.06.2021 Oferte vânzare teren extravilan și lista preemptorilor Manoleasa Dorel
9/L.17/14.07.2021  Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + comunicare de acceptare Cardoș Vasile
10/L.17/19.07.2021 Oferte vânzare teren extravilan și lista preemptorilor + notificare premptori - Unciuleac Lidia
28.09.2021 - Procesul-verbal de constatare a închererii etapei preocedurale privind execitarea dreptului de preempțiune.
11/l.17/2021/27.07.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor + înștiințare preemptori - Andronache Mihai, Prosacariu Ortansa, Andronache Dumitru, Ciocan Elena și Andronachi Romică
28.09.2021 - Procesul-verbal de constatare a închererii etapei preocedurale privind execitarea dreptului de preempțiune.
12/L.17/2021/04.08.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor+înștințare preemptori + comunicare de acceptare prreptor - Niță Cezar-Traian, iță Lucia, Niță Bogdan-George
13, 14 și 17/l.17/27.08.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor+înștiințare preemptori + comunicare de acceptare preeptor - Prelucă Lucreția
15 și 16/L.17/27.08.2021  - Oferta vânzare teren extravilan + lista preemptorilor+înștiințare preemptori + comunicare de acceptare preeptor - Deică Stelian și Deică Eugen
18.19, 20 și 21/L.17/23.09.2021 - Oferte vânzare terenuri extravilan + listele preemptorilor - Mateiuc Alin-Constantin, Mateiuc Geanina-Elena, Simion Andreea-Maria și Vătămăniuc Ana-Maria
18.19, 20 și 21/L.17/23.09.2021 - Afișat pe 25.11.2021 - Mateiuc Alin-Constantin, Mateiuc Geanina-Elena, Simion Andreea-Maria și Vătămăniuc Ana-Maria - Comunicări de acceptare ale ofertelor de vânzare -
18.19, 20 și 21/L.17/23.09.2021 - Afișat la data de 26.11.2021 - Mateiuc Alin-Constantin, Mateiuc Geanina-Elena, Simion Andreea-Maria și Vătămăniuc Ana-Maria - Procese-verbale la terminarea etapei I-a -
22/L.17/22/15.12.2021 - Oferta vânzare teren extravilan + înștiințare preemptori - Zanfirache Alecu