Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Buget
Aici puteþi vizualiza bugetul comunei Unþeni pentru anul 2011

Aici puteþi vizualiza veniturile Â?i cheltuielile pentru trimestrul I, anul 2011

Aici puteþi vizualiza veniturile Â?i cheltuielile pentru trimestrul II, anul 2011

Aici puteþi vizualiza veniturile Â?i cheltuielile pentru trimestrul III, anul 2011indicatori venituri Â?i cheltuieli la finele anului 2011

AICI PUTETI VIZUALIZA BUGETUL PENTRU ANUL 2012
RECTIFICARE BUGET PENTRU ANUL 2012

PROIECT HOTARARE BUGET 2013

HOTARARE BUGET 3013
HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR
HOTARARE BUGET 2014
RECTIFICARE BUGET 2014 

PROIECT BUGET 2015 
PROIECT HOTARARE - BUGET 2015- MODIFICARE
BUGETUL PE ANUL 2015 
HOTARARE MODIFICARE BUGET 2015
RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGEL LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015
EXECUTIA BUGETULUI PE ANUL 2014 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

PROIECT HOTARARE BUGET LOCAL 2016 
HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local  al comunei  Unțeni, judeþul BotoÂ?ani pentru anul 2016
Hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 
PROIECT HOTARARE execuția bugetului pe anul 2015 
Hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 
PROIECT HOTÃRÂRE rectificare buget 2016 
HOTÃRÂRE rectificare buget pe anul 2016 
HOTÃRÂRE rectificare buget pe anul 2016 
Hotãrâre rectificare buget 2016

2017
Hotãrâre 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a  bugetului local din excedentul anului precedent 


 HOTARARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
EXECUȚIA bugetului local pentrru anul 2016
HOTARARE rectificare buget local pe anul 2017 
HOTARARE rectificare buget local pe anul 2017
HOTARARE virãri de credite bugetare pe anul 2017 
Hotãrâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Hotãrâre 

privind  rectificarea bugetului local pe  anul  2017 cu sume primite de la PNDL la Comuna Unteni, judetul Botosani


 
2018
Hotãrâre 

privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare  la comuna Unteni, pe  anul  2017
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018
HOTÃRÂRE - BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 al comunei Unțeni, județul Botoșani
HOTARARE - execuția bugetarã pentru anul 2018
PROIECT HOTARARE rectificare buget local pe anul 2018,
HOTÃRÂRE rectificare buget pe anul 2018
HOTÃRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
DISPOZIȚIE
privind virarea de credite bugetare în bugetul local
DISPOZIȚIE 
HOTÃRÂRE 

privind  rectificarea bugetului local pe  anul  2018

2019
Hotãrâre 

privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare  la comuna Unteni, pe  anul  2018
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
DISPOZITIE virãri de credite bugetare
 HOTÃRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
HOTÃRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
2020

HOTÃRÂRE privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul  2019
ANUNȚ PROIECT DE HITÃRÂRE buget 2020
PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul2020
HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
PROIECT HOTÃRÂRE rectificare buget local pe anul 2020
HOTÃRÂRE - reectificare buget local 2020
HOTÃRÂRE - rectificare buget local pe anul 2020
PROIECT DE HOTARARE - rectificare buget local pe anul 2020
HOTARARE - rectificare buget local pe anul 2020
2021
HOTÃRÂRE 
privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  la comuna Unțeni pe  anul  2020
HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
HOTÃRÂRE 
privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe  anul  2021
HOTÃRÂRE privind  aprobarea rectificãrii bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021
HOTÃRÂRE privind  aprobarea rectificãrii bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021

2022

PROIECT DE HOTÃRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL al comunei Unțeni pentru anul 2022
HOTÃRÂRE 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2022
HOTÃRÂRE rectificare buget local pe anul 2022
HOTÃRÂRE 
privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2022
HOTÃRTÂRE (41) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTÃRTÂRE (43) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTÃRTÂRE (48) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTÃRÂRE (54) PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
HOTÃRÂRE (57) 
privind aprobarea rectificãrii bugetului la comuna Unțeni pe  anul  2022

2023
HOTÃRÂRE (1) 
privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  la comuna Unțeni pe  anul  2022
HOTÃRÂRE (10) 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2023
HOTÃRÂRE (20) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
HOTÃRÂRE (30) 
privind aprobarea contului anual de execuþie al bugetului local al comunei Unteni Â?i al bugetului activitãþilor finanþate integral din venituri proprii, precum Â?i a situaþiilor financiare la 31.12.2022
HOTÃRÂRE 
privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023
HOTÃRÂREA 46 
privind aprobarea de virãri de credite la bugetului local la comuna Unțeni, pe  anul  2023
H O T Ã R Â R EA 53 privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe  anul  2023
HOTÃRÂREA 55 privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023
2024
HOTÃRÂREA NR.2 din 8.01.2024 privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  la comuna Unțeni pe  anul  2023;
Hotãrârea nr.6 din 30.01.2024 privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2024
DISPOZIȚIA nr.41 din 04.03.2024 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în cadrul bugetului pe anul 2024