Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Buget
Aici puteți vizualiza bugetul comunei Unțeni pentru anul 2011

Aici puteți vizualiza veniturile și cheltuielile pentru trimestrul I, anul 2011

Aici puteți vizualiza veniturile și cheltuielile pentru trimestrul II, anul 2011

Aici puteți vizualiza veniturile și cheltuielile pentru trimestrul III, anul 2011indicatori venituri și cheltuieli la finele anului 2011

AICI PUTETI VIZUALIZA BUGETUL PENTRU ANUL 2012
RECTIFICARE BUGET PENTRU ANUL 2012

PROIECT HOTARARE BUGET 2013

HOTARARE BUGET 3013
HOTARARE ACOPERIRE DEFICIT BUGETAR
HOTARARE BUGET 2014
RECTIFICARE BUGET 2014 

PROIECT BUGET 2015 
PROIECT HOTARARE - BUGET 2015- MODIFICARE
BUGETUL PE ANUL 2015 
HOTARARE MODIFICARE BUGET 2015
RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGEL LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015
EXECUTIA BUGETULUI PE ANUL 2014 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015 
HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 2015

PROIECT HOTARARE BUGET LOCAL 2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local  al comunei  Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2016
Hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 
PROIECT HOTARARE execuția bugetului pe anul 2015 
Hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 
PROIECT HOTĂRÂRE rectificare buget 2016 
HOTĂRÂRE rectificare buget pe anul 2016 
HOTĂRÂRE rectificare buget pe anul 2016 
Hotărâre rectificare buget 2016

2017
Hotărâre 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a  bugetului local din excedentul anului precedent 


 HOTARARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
EXECUȚIA bugetului local pentrru anul 2016
HOTARARE rectificare buget local pe anul 2017 
HOTARARE rectificare buget local pe anul 2017
HOTARARE virări de credite bugetare pe anul 2017 
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Hotărâre 

privind  rectificarea bugetului local pe  anul  2017 cu sume primite de la PNDL la Comuna Unteni, judetul Botosani


 
2018
Hotărâre 

privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare  la comuna Unteni, pe  anul  2017
PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018
HOTĂRÂRE - BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 al comunei Unțeni, județul Botoșani
HOTARARE - execuția bugetară pentru anul 2018
PROIECT HOTARARE rectificare buget local pe anul 2018,
HOTĂRÂRE rectificare buget pe anul 2018
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
DISPOZIȚIE
privind virarea de credite bugetare în bugetul local
DISPOZIȚIE 
HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea bugetului local pe  anul  2018

2019
Hotărâre 

privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare  la comuna Unteni, pe  anul  2018
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
DISPOZITIE virări de credite bugetare
 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019
2020

HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul  2019
ANUNȚ PROIECT DE HITĂRÂRE buget 2020
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
PROIECT HOTĂRÂRE rectificare buget local pe anul 2020
HOTĂRÂRE - reectificare buget local 2020
HOTĂRÂRE - rectificare buget local pe anul 2020
PROIECT DE HOTARARE - rectificare buget local pe anul 2020
HOTARARE - rectificare buget local pe anul 2020
2021
HOTĂRÂRE 
privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  la comuna Unțeni pe  anul  2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
HOTĂRÂRE 
privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe  anul  2021
HOTĂRÂRE privind  aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021
HOTĂRÂRE privind  aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021

2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL al comunei Unțeni pentru anul 2022
HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2022
HOTĂRÂRE rectificare buget local pe anul 2022
HOTĂRÂRE 
privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2022
HOTĂRTÂRE (41) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTĂRTÂRE (43) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTĂRTÂRE (48) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022
HOTĂRÂRE (54) PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022
HOTĂRÂRE (57) 
privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe  anul  2022

2023
HOTĂRÂRE (1) 
privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare  la comuna Unțeni pe  anul  2022
HOTĂRÂRE (10) 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2023
HOTĂRÂRE (20) privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
HOTĂRÂRE (30) 
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Unteni și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare la 31.12.2022
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023
HOTĂRÂREA 46 
privind aprobarea de virări de credite la bugetului local la comuna Unțeni, pe  anul  2023
H O T Ă R Â R EA 53 privind aprobarea rectificării bugetului local la comuna Unțeni pe  anul  2023