Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primãria comunei Unțeni, program de activitate :

luni - vineri 8,00 - 16,00 - (cu excepția zilelor nelucrãtoare legale)

ANUNȚ IMPORTANT - CU DATA DE 1 IANUARIE 2024, intrã în vigoare Legea nr.196/2016(vezi aiciprivind venitul minim de incluziune
cu modificãrile și completãrile ulterioare, Normele de aplicare a legii (H.G. nr.1154/2022 - vezi aici);  
PLIANT informativ;
Formulare:
Anunț public;
Acte necesare;
Cererea - declarație - Anexa 1;
Anexa 4
LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii venitului minim de incluziune;
Angajament de platã.


ÎNCADRÃRI ÎN ARMATÃ

POSIBILITATEA transmiterii unei copii în format electronic dupã CARTEA DE IDENTITATE, cãtre Primãria comunei Unțeni la adresa primaria_untenibt@yahoo.com conform Legii nr.9/2023 (adresa poate fi accesatã de la  rubrica Contact)

ANUNȚ - ”PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNà ȘI REFORMATÔ - Dotarea unitãților de învãțãmânt din comuna Unțeni, județul Botoșani

ANUNȚ IMPORTANT - DESPRE DOCUMENTELE TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE CADASTRALE NR.20,21,22 (TARLALE)

ANUNȚ - LEGEA 123/2023 de modificare și completarea a Legii nr.18/1991 a fondului funciar.

2023-03-24 - Anunț important - colectarea deșeurilor din plastic lunar

IMPORTANT - Sistemul de Garanție - Returnare (SGR) pentru ambalaje de bãuturi - vezi  și pe https://returosgr.ro/ 

ÎN ATENȚIA persoanelor cu dizabilitãți

NU ARDEȚI VEGETAȚIA ȘI ALTELE (aici)

ANUNȚ DESPRE FOSELE SEPTICE (H.G. 714/2022)
FORMULAR DE INREGISTRARE FOSA SEPTICÃ
H.G. 714/2022https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35


 

 MASURI PREVENTIVE PENTRU A PREÎNTÂMPINA RASPÂNDIREA COVID -19

DECRETUL nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stãrii de urgenþã pe teritoriul României (M.O. 212)

ANUNȚ DESPRE COVID 2019

DECLARAȚIE pe proprie rãspundere - deplasare (pe perioada stãrii de urgențã)

Noi mãsuri ce trebuie respectate la nivel local pentru prevenirea rãspândirii Covid – 19, începând cu 23 martie

Noi mãsuri ce trebuie respectate la nivel local pentru prevenirea rãspândirii Covid – 19, începând cu 25 martie

Anunț important de la PRIMÃRIA COMUNEI UNÞENI! - Sunt vizate persoanele în vârstã!

Procedura de obținere a sprijinului persoanelor vârstnice de pe raza comunei Unteni 

MÃSURI PREVENTIVE PENTRU PREÎNTÂMPINAREA RÃSPÂNDIRII COVID - 19 (ÎN DOMENIUL ACTIVITÃȚII DE STARE CIVILÃ) -vedeți linkul de mai jos.
DECLARAREA DECESULUI ȘI CÃSÃTORIEI -  PRECIZÃRI SUPLIMENTARE  
DECLARAREA NAȘTERII ȘI DECESULUI - ALTE PRECIZARI
DECLARARAREA NAȘTERII ȘI DECESULUI - EXTRAS DECRET 240/2020
DECLARARAREA DECESULUI - MODIFICÃRI
VALABILITATEA CÃRȚILOR DE IDENTITATE
UNELE REGLEMENTÃRI LA ELIBERAREA CARȚILOR DE IDENTITATE

Manual de bune practici 19 aprilie 2019
LEGEA 102/1992
privind stema țãrii și sigiliul statului modificatã

InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania membra cu drepturi depline in Organizatia Mondiala Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori, avand Secretariatul General in Bucuresti, Str. Negru Voda, nr. 3, Sector 3, tel: 021/319.32.66; fax: 031/101.25.15, mail: office@infocons.ro. link: http://www.infocons.ro/ro/info-pg-NzMtMC0w.html   

SISTEMUL de soluționare a problemelor (SISOP) LINKhttps://sisop.mai.gov.ro/sisop  

REGULI DE COMPORTAMENT LA DEZASTRU-varianta ISU 

ANUNT DESPRE ASIGURAREA LOCUINTELOR 

STATUTUL COMUNEI UNÞENI, JUDEÞUL BOTOÂ?ANI 

STEMA COMUNEI UNÞENI INSUÂ?ITÃ DE CONSILIUL LOCAL
-prin Hotãrâre 
HG 689/2015 - privind aprobarea stemei comunei Unþeni, judeþul BotoÂ?ani

DISPOZIÞII LEGALE - STARE CIVILA, LIVRET FAMILIE, ALOCAȚIE STAT 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ 2014-2020 (P. I) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ 2014-2020 (P. a II-a) 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALÃ PENTRU PERIOADA 2021-2027

INTRAREA ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI (ACTIVITATE PERMANENTÃ - relații de la primãrie)
- CERERE admitere Aviz;
- CERERE admitere examen;
- MATERIAL informare.
- HOTARÂREA AEP 11/2015

OPERATORI CALCULATOR LA SECTII DE VOTARE (ACTIVITATE PERMANENTÃ- relații de la primãrie)
- CERERE OSV;
- MATERIAL informare 

PNDR - 2014-2010 - în atenția cetãțenilor
 - Informare_privind_utilizarea_brosurilor_in_contextul_PNDR_2014-2020  ;
 - Brosura_Specii_de_plante_utilizate_ca_indicatori_de_management_al_pajistilor;
Ghidul_informativ_pentru_beneficiarii_masurilor_de_mediu_si_clima_PNDR_2014_2020;
Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile pdf.


TELEFOANE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BOTOSANI

TELEFOANE PRIMÃRII DIN JUD BOTOȘANI 

HOTÃRÂRE PRIVIND NOMENCLATURA STRADALÃ

 ANUNȚ dezbatere proiect de hotãrâre

 DESPRE PUBLICAREA LEGII NR.116/2019

CAMPANIE DE INFORMARE A PÃRINȚILOR

Comuna Unþeni este situatã în partea de nord-est faþã de municipiul BotoÂ?ani, la o distanþã de 17 km. Drumul naþional DN29A, se aflã la o distanþã de 3 km de comunã, în partea de nord a acesteia..Comuna Unþeni se  învecineazã cu: la nord comuna Ungureni, la sud comuna Stãuceni, la est comuna GorbãneÂ?ti, la vest comunele Rãchiþi Â?i NicÂ?eni 
Comuna Unþeni are în componenþã 6 sate :
- Mînãstireni - I , cu o populaþie de 854 locuitori;
- Mînãstireni - II, cu o populaþie de 174 locuitori;
- Unþeni, cu o populaþie de 1357 locuitori;
- Burla, cu o populaþie de 129 locuitori;
- Soroceni, cu o pupulaþie de 294 locuitori;
- BurleÂ?ti, cu o populaþie de 1057 locuitori.
       Cel mai vechi sat este satul Unþeni. Este o aÂ?ezare foarte veche cu puternice urme materiale. Prima atestare documentarã o gasim in anul 1589, în timpul domnitorului Petru Â?chiopu, cãnd aceasta este dãruitã Mãnãstirii Putna, de unde vine Â?i denumirea satului Mãnãstireni. 

MASURI PREVENTIVE PENTRU A PREÎNTÂMPINA RASPÂNDIREA COVID -19

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitãți
PROGRAM DE AUDIENȚE - SUPREFECTUL JUD. BOTOȘANI

MÃSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL
pliant de informare
DISPOZIȚIA NR.39 DIN 04.03.2024 privind stabilirea perioadei în care se desemneaz? reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritar?