Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 284
AnNrFisierData
2014 5 HOTARARE privind însușirea unei informări 29/01/2014
2014 8 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni cu 1 ianuarie 2014 29/01/2014
2014 51 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie din anul 2014 și lunile ianuarie și februarie din anul 2015 21/01/2014
2014 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 09/01/2014
2013 82 HOTARARE pentru aprobarea Regulamentul de Eliberare a Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza comunei Unțeni 18/12/2013
2013 83 HOTARARE pentru revocarea H.C.L. Unțeni nr.53/2013 18/12/2013
2013 85 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 18/12/2013
2013 81 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013 29/11/2013
2013 75 HOTARARE privind rectificarea bugetului locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 76 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 77 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie și februarie din anul 2014 22/11/2013
2013 73 HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Unțeni cu Județul Botoșani și cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, în vederea aderării comunei la Asociație 22/11/2013
2013 78 HOTARARE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau private a comunei Unțeni, judetul Botosani 22/11/2013
2013 80 HOTARARE privind închiderea execuției bugetare pentru anul 2012 22/11/2013
2013 71 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "EXTINDERE ADUCȚIUNE APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 72 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 70 HOTARARE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a Proiectului tehnic precum și cofinanțarea pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-Siliscani-Burlesti-Soroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul Botosani” 07/11/2013
2013 66 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 17/10/2013
2013 64 APROBAREA P.U.G. 27/09/2013
2013 55 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 29/07/2013
2013 56 HOTARARE pentru modificarea anexei la H.C.L. Unțeni nr. 54 din 15.07.2013 29/07/2013
2013 46 HOTARARE privind însușirea unei informări 15/07/2013
2013 50 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 49 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 54 HOTARARE pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unțeni nr. 9 din 11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani 15/07/2013