Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 265
AnNrFisierData
2013 55 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 29/07/2013
2013 56 HOTARARE pentru modificarea anexei la H.C.L. Unțeni nr. 54 din 15.07.2013 29/07/2013
2013 46 HOTARARE privind însușirea unei informări 15/07/2013
2013 50 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 49 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 54 HOTARARE pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unțeni nr. 9 din 11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani 15/07/2013
2013 53 HOTARARE privind aprobarea contractelor realizate la investițiile cuprinse în Programul anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2013 15/07/2013
2013 51 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului de 79,16 mp din incinta Dispensarului medical uman Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni, în vederea amenajării unei farmacii 15/07/2013
2013 52 HOTARARE privind aprobarea Planului de măsuri în caz de calamitate naturală (inundații) și Strategiei de combatere a efectelor temperaturilor ridicate asupra efectivelor de animale 15/07/2013
2013 43 HOTARARE privind revocarea HCL 42/2013 21/06/2013
2013 45 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013 21/06/2013
2013 40 HOTARARE pentru completarea anexei la HCL nr.16 din 17 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni 29/05/2013
2013 41 HOTARARE privind modificarea și completarea anexei Hotărârii nr. 46/2010 29/05/2013
2013 36 HOTARARE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Unțeni, județul Botoșani 26/04/2013
2013 37 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2013 26/04/2013
2013 31 HOTARARE BUGET LOCAL 2013 03/04/2013
2013 24 HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28/2012 29/03/2013
2013 25 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului privat al comunei Unțeni 29/03/2013
2013 27 HOTARARE privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri aparținând domeniului privat al comunei Unțeni, județul Botoșani și Comisia comunală pentru stabilirea proprietății private asupra terenurilor Unțeni, județul Botoșani 29/03/2013
2013 16 HOTARARE PRIVIND alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 martie 2013 – 1 iunie 2013 26/02/2013
2013 18 HOTARARE PRIVIND trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 26/02/2013
2013 17 HOTARARE PRIVIND analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 26/02/2013
2013 13 HOTARARE PRIVIND actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 26/02/2013
2013 56 HOTARARE pentru modificarea anexei la H.C.L. Unțeni nr. 54 din 15.07.2013 29/01/2013
2013 5 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni începând cu 1 ianuarie 2013 19/01/2013