Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 249
AnNrFisierData
2013 24 HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28/2012 29/03/2013
2013 25 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului privat al comunei Unțeni 29/03/2013
2013 27 HOTARARE privind aprobarea efectuării unor schimburi de terenuri aparținând domeniului privat al comunei Unțeni, județul Botoșani și Comisia comunală pentru stabilirea proprietății private asupra terenurilor Unțeni, județul Botoșani 29/03/2013
2013 16 HOTARARE PRIVIND alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 martie 2013 – 1 iunie 2013 26/02/2013
2013 18 HOTARARE PRIVIND trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 26/02/2013
2013 17 HOTARARE PRIVIND analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 26/02/2013
2013 13 HOTARARE PRIVIND actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 26/02/2013
2013 56 HOTARARE pentru modificarea anexei la H.C.L. Unțeni nr. 54 din 15.07.2013 29/01/2013
2013 5 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni începând cu 1 ianuarie 2013 19/01/2013
2013 7 HOTARARE privind însușirea unei informări 19/01/2013
2013 8 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 19/01/2013
2013 9 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 19/01/2013
2013 11 HOTARARE privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 la H.C.L. Unțeni nr. 5/2010 completată prin H.C.L. Unțeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului de voluntariat 19/01/2013
2012 42 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 07/12/2012
2012 44 HOTARARE pentru aprobarea obiectivelor de investiții „Extindere alimentare cu apă în localitățile Mînăstireni, Soroceni, Burlești și Burla, comuna Unțeni” și „Sistem de canalizare și tratarea apelor uzate în localitățile Unțeni, Mînăstireni, Soroceni, Burlești și Burla, comuna Unțeni” 07/12/2012
2012 43 HOTARARE pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-Siliscani-Burlesti-Soroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul Botosani” 07/12/2012
2012 34 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 14/11/2012
2012 28 HOTARÂRE privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 28/09/2012
2012 26 HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului comunei Unțeni 28/09/2012
2012 25 HOTARARE privind aprobarea implementării programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” la Biblioteca comunală Unțeni 28/09/2012
2012 30 HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012 28/09/2012
2012 15 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani 20/08/2012
2012 16 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni 20/08/2012
2012 9 ANEXA la HOTĂRÂREA NR.9/11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 16/07/2012
2012 12 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012 16/07/2012