Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 151-175 din total: 273
AnNrFisierData
2013 73 HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Unțeni cu Județul Botoșani și cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, în vederea aderării comunei la Asociație 22/11/2013
2013 78 HOTARARE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau private a comunei Unțeni, judetul Botosani 22/11/2013
2013 80 HOTARARE privind închiderea execuției bugetare pentru anul 2012 22/11/2013
2013 71 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "EXTINDERE ADUCȚIUNE APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 72 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 70 HOTARARE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a Proiectului tehnic precum și cofinanțarea pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-Siliscani-Burlesti-Soroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul Botosani” 07/11/2013
2013 66 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 17/10/2013
2013 64 APROBAREA P.U.G. 27/09/2013
2013 55 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 29/07/2013
2013 56 HOTARARE pentru modificarea anexei la H.C.L. Unțeni nr. 54 din 15.07.2013 29/07/2013
2013 46 HOTARARE privind însușirea unei informări 15/07/2013
2013 50 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 49 HOTARARE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 15/07/2013
2013 54 HOTARARE pentru modificarea art. 3 din H.C.L. Unțeni nr. 9 din 11.07.2012 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani 15/07/2013
2013 53 HOTARARE privind aprobarea contractelor realizate la investițiile cuprinse în Programul anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2013 15/07/2013
2013 51 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului de 79,16 mp din incinta Dispensarului medical uman Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni, în vederea amenajării unei farmacii 15/07/2013
2013 52 HOTARARE privind aprobarea Planului de măsuri în caz de calamitate naturală (inundații) și Strategiei de combatere a efectelor temperaturilor ridicate asupra efectivelor de animale 15/07/2013
2013 43 HOTARARE privind revocarea HCL 42/2013 21/06/2013
2013 45 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013 21/06/2013
2013 40 HOTARARE pentru completarea anexei la HCL nr.16 din 17 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni 29/05/2013
2013 41 HOTARARE privind modificarea și completarea anexei Hotărârii nr. 46/2010 29/05/2013
2013 36 HOTARARE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Unțeni, județul Botoșani 26/04/2013
2013 37 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2013 26/04/2013
2013 31 HOTARARE BUGET LOCAL 2013 03/04/2013
2013 24 HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.28/2012 29/03/2013