Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 126-150 din total: 265
AnNrFisierData
2014 11 HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 27/02/2014
2014 12 HOTARARE privind instituirea a două taxe speciale 27/02/2014
2014 13 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2014 27/02/2014
2014 10 HOTARARE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014 06/02/2014
2014 2 HOTARARE privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în comuna Unțeni, județul Botoșani 29/01/2014
2014 4 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 29/01/2014
2014 5 HOTARARE privind însușirea unei informări 29/01/2014
2014 8 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni cu 1 ianuarie 2014 29/01/2014
2014 51 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie din anul 2014 și lunile ianuarie și februarie din anul 2015 21/01/2014
2014 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 09/01/2014
2013 82 HOTARARE pentru aprobarea Regulamentul de Eliberare a Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza comunei Unțeni 18/12/2013
2013 83 HOTARARE pentru revocarea H.C.L. Unțeni nr.53/2013 18/12/2013
2013 85 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 18/12/2013
2013 81 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013 29/11/2013
2013 75 HOTARARE privind rectificarea bugetului locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 76 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 77 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie și februarie din anul 2014 22/11/2013
2013 73 HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Unțeni cu Județul Botoșani și cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, în vederea aderării comunei la Asociație 22/11/2013
2013 78 HOTARARE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica sau private a comunei Unțeni, judetul Botosani 22/11/2013
2013 80 HOTARARE privind închiderea execuției bugetare pentru anul 2012 22/11/2013
2013 71 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "EXTINDERE ADUCȚIUNE APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 72 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții "CANALIZARE CU STAȚII DE EPURARE ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI" precum și a studiului de fezabilitate 19/11/2013
2013 70 HOTARARE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a Proiectului tehnic precum și cofinanțarea pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal Dc.29, km.0+000-16+900, DN.29 D-Siliscani-Burlesti-Soroceni-Burla-Unteni-DN 29-Mînăstireni, comuna Unteni judetul Botosani” 07/11/2013
2013 66 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 17/10/2013
2013 64 APROBAREA P.U.G. 27/09/2013