Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 126-150 din total: 272
AnNrFisierData
2014 26 HOTARARE privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru modificarea art.5 din Contractul nr. 445/07.06.2010, încheiat cu A.M.C. Unțeni, de concesiune a suprafeței de 434,69 ha pășune comunală domeniul public al comunei Unțeni 31/07/2014
2014 27 HOTARARE privind negocierea contractului de concesiune nr. 5712 din 12.12.2008 încheiat cu S.C. REAL TV S.R.L. BOTOȘANI în urma cumpărării firmei de către SC AKTA TELECOM SA București 31/07/2014
2014 28 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podețe și refacere infrastructură drumuri sătești în comuna Unțeni, județul Botoșani” 31/07/2014
2014 20 HOTARARE aprobare rectificare buget local pentru anul 2014 28/04/2014
2014 16 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni cu luna martie 2014 28/03/2014
2014 15 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2014 28/03/2014
2014 18 HOTARARE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2014 „LUNA CURĂȚENIEI” 28/03/2014
2014 11 HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 27/02/2014
2014 12 HOTARARE privind instituirea a două taxe speciale 27/02/2014
2014 13 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2014 27/02/2014
2014 10 HOTARARE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014 06/02/2014
2014 2 HOTARARE privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în comuna Unțeni, județul Botoșani 29/01/2014
2014 4 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 29/01/2014
2014 5 HOTARARE privind însușirea unei informări 29/01/2014
2014 8 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni cu 1 ianuarie 2014 29/01/2014
2014 51 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie din anul 2014 și lunile ianuarie și februarie din anul 2015 21/01/2014
2014 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 09/01/2014
2013 82 HOTARARE pentru aprobarea Regulamentul de Eliberare a Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților economice pe raza comunei Unțeni 18/12/2013
2013 83 HOTARARE pentru revocarea H.C.L. Unțeni nr.53/2013 18/12/2013
2013 85 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 18/12/2013
2013 81 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013 29/11/2013
2013 75 HOTARARE privind rectificarea bugetului locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 76 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 22/11/2013
2013 77 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2013 și lunile ianuarie și februarie din anul 2014 22/11/2013
2013 73 HOTARARE privind aprobarea asocierii comunei Unțeni cu Județul Botoșani și cu unitățile administrativ-teritoriale membre ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI”, în vederea aderării comunei la Asociație 22/11/2013