Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 101-125 din total: 258
AnNrFisierData
2014 44 HOTARARE pentru modificarea HCL nr.30 din 14 august 2014 29/09/2014
2014 30 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 14/08/2014
2014 31 HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor de preluare, depozitare temporară, relocare și eliminare finală a deșeurilor menajere precum și a încheierii unui contract de prestări servicii 14/08/2014
2014 32 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a clădirii magazie cereale în suprafață de 200 mp și teren aferent în suprafață de 329 mp PC 699 intravilan sat Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 14/08/2014
2014 33 HOTARARE privind asocierea comunei Unțeni cu comunele Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în vederea aderării acestora la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” 14/08/2014
2014 34 HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA BOTOȘANI” 14/08/2014
2014 35 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2014 14/08/2014
2014 36 HOTARARE pentru revocarea hotărârii nr.28 din 31 iulie 2014 05/08/2014
2014 37 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podețe și refacere infrastructură drumuri sătești în comuna Unțeni, județul Botoșani” 05/08/2014
2014 40 HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014 05/08/2014
2014 25 HOTARARE privind însușirea unei informări 31/07/2014
2014 26 HOTARARE privind aprobarea actului adițional nr. 1 pentru modificarea art.5 din Contractul nr. 445/07.06.2010, încheiat cu A.M.C. Unțeni, de concesiune a suprafeței de 434,69 ha pășune comunală domeniul public al comunei Unțeni 31/07/2014
2014 27 HOTARARE privind negocierea contractului de concesiune nr. 5712 din 12.12.2008 încheiat cu S.C. REAL TV S.R.L. BOTOȘANI în urma cumpărării firmei de către SC AKTA TELECOM SA București 31/07/2014
2014 28 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podețe și refacere infrastructură drumuri sătești în comuna Unțeni, județul Botoșani” 31/07/2014
2014 20 HOTARARE aprobare rectificare buget local pentru anul 2014 28/04/2014
2014 16 HOTARARE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni cu luna martie 2014 28/03/2014
2014 15 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2014 28/03/2014
2014 18 HOTARARE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2014 „LUNA CURĂȚENIEI” 28/03/2014
2014 11 HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 27/02/2014
2014 12 HOTARARE privind instituirea a două taxe speciale 27/02/2014
2014 13 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2014 27/02/2014
2014 10 HOTARARE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2014 06/02/2014
2014 2 HOTARARE privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în comuna Unțeni, județul Botoșani 29/01/2014
2014 4 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 29/01/2014
2014 5 HOTARARE privind însușirea unei informări 29/01/2014