Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 101-125 din total: 284
AnNrFisierData
2015 37 HOTARARE privind transmiterea a unui microbuz transport elevi în administrarea Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 12/08/2015
2015 35 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 30/07/2015
2015 26 HOTARARE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 26/06/2015
2015 27 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 3 celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafață de 810 mp și teren aferent în suprafață de 810 mp în PC 699 intravilan sat Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 26/06/2015
2015 20 HOTARARE privind instituirea unei taxe speciale 30/04/2015
2015 16 HOTARARE privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 02/04/2015
2015 17 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2015 02/04/2015
2015 19 HOTARARE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2015 „LUNA CURĂȚENIEI” 02/04/2015
2015 9 HOTARARE privind validarea mandatului supleantului NASTASIU GEANINA-MIHAELA în funcția de consilier al Consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani 25/02/2015
2015 10 HOTARARE privind completarea cu un membru a unei comisii de specialitate a Consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani 25/02/2015
2015 11 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai, anul 2015 25/02/2015
2015 14 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 25/02/2015
2015 15 HOTARARE pentru modificarea Hotărârii nr.8 din 13 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local al comunei UNTENI, județul Botoșani pentru anul 2015 02/02/2015
2015 5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 2014-2020-Partea I 29/01/2015
2015 5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 2014-2020-Partea a II-a 29/01/2015
2014 58 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2015 19/12/2014
2014 60 HOTARARE privind înființarea, organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani (SIMD) 19/12/2014
2014 61 HOTARARE privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator proprietatea Primăriei comunei Unțeni 19/12/2014
2014 63 HOTARARE pentru modificarea anexei HCL nr.36/2009 și aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune 19/12/2014
2014 52 HOTARARE privind aprobarea Studiului defezabilitate și a indicatorilor tehnico - economicipentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 21/11/2014
2014 55 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 21/11/2014
2014 50 HOTARARE privind aprobarea participării comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus” în cadrul PNDR – Axa 4 LEADER 04/11/2014
2014 45 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 27/10/2014
2014 48 HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii pentru funcționarea Serviciului public de salubrizare din comuna Unțeni 27/10/2014
2014 49 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 27/10/2014