Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 101-125 din total: 273
AnNrFisierData
2015 14 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 25/02/2015
2015 15 HOTARARE pentru modificarea Hotărârii nr.8 din 13 februarie 2015 privind aprobarea bugetului local al comunei UNTENI, județul Botoșani pentru anul 2015 02/02/2015
2015 5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 2014-2020-Partea I 29/01/2015
2015 5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 2014-2020-Partea a II-a 29/01/2015
2014 58 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2015 19/12/2014
2014 60 HOTARARE privind înființarea, organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani (SIMD) 19/12/2014
2014 61 HOTARARE privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator proprietatea Primăriei comunei Unțeni 19/12/2014
2014 63 HOTARARE pentru modificarea anexei HCL nr.36/2009 și aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune 19/12/2014
2014 52 HOTARARE privind aprobarea Studiului defezabilitate și a indicatorilor tehnico - economicipentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 21/11/2014
2014 55 HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 21/11/2014
2014 50 HOTARARE privind aprobarea participării comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Siretului de Sus” în cadrul PNDR – Axa 4 LEADER 04/11/2014
2014 45 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 27/10/2014
2014 48 HOTARARE privind aprobarea încheierii unui contract de prestări de servicii pentru funcționarea Serviciului public de salubrizare din comuna Unțeni 27/10/2014
2014 49 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 27/10/2014
2014 42 HOTARARE privind înregistrarea comunei Unțeni în Sistemul Național Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar 29/09/2014
2014 44 HOTARARE pentru modificarea HCL nr.30 din 14 august 2014 29/09/2014
2014 30 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 14/08/2014
2014 31 HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor de preluare, depozitare temporară, relocare și eliminare finală a deșeurilor menajere precum și a încheierii unui contract de prestări servicii 14/08/2014
2014 32 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a clădirii magazie cereale în suprafață de 200 mp și teren aferent în suprafață de 329 mp PC 699 intravilan sat Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 14/08/2014
2014 33 HOTARARE privind asocierea comunei Unțeni cu comunele Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în vederea aderării acestora la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” 14/08/2014
2014 34 HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA BOTOȘANI” 14/08/2014
2014 35 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2014 14/08/2014
2014 36 HOTARARE pentru revocarea hotărârii nr.28 din 31 iulie 2014 05/08/2014
2014 37 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC Nord Proiect SA Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor „Reabilitare podețe și refacere infrastructură drumuri sătești în comuna Unțeni, județul Botoșani” 05/08/2014
2014 40 HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014 05/08/2014