Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 76-100 din total: 272
AnNrFisierData
2016 17 hotarare RECTIFICARE BUGET PE ANUL 20165 04/03/2016
2016 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2016 28/01/2016
2016 2 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2016-2017 28/01/2016
2016 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 07/01/2016
2015 64 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2016 28/12/2015
2015 60 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 15/12/2015
2015 57 HOTĂRARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 10/12/2015
2015 52 HOTARÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 12/11/2015
2015 55 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 12/11/2015
2015 47 HOTARARE privind completarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2015 09/10/2015
2015 48 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC HEVRA CRISS DESIGN SRL Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor de „Construcția de șanțuri dalate și podețe de acces în satul Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 09/10/2015
2015 45 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 25/09/2015
2015 36 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 12/08/2015
2015 37 HOTARARE privind transmiterea a unui microbuz transport elevi în administrarea Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 12/08/2015
2015 35 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 30/07/2015
2015 26 HOTARARE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 26/06/2015
2015 27 HOTARARE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a 3 celule silozuri furaje - celula 1, celula 2, celula 3, fiecare celulă în suprafață de 810 mp și teren aferent în suprafață de 810 mp în PC 699 intravilan sat Unțeni, aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 26/06/2015
2015 20 HOTARARE privind instituirea unei taxe speciale 30/04/2015
2015 16 HOTARARE privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 02/04/2015
2015 17 HOTARARE privind aprobarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2015 02/04/2015
2015 19 HOTARARE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2015 „LUNA CURĂȚENIEI” 02/04/2015
2015 9 HOTARARE privind validarea mandatului supleantului NASTASIU GEANINA-MIHAELA în funcția de consilier al Consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani 25/02/2015
2015 10 HOTARARE privind completarea cu un membru a unei comisii de specialitate a Consiliului local al comunei Unțeni, județul Botoșani 25/02/2015
2015 11 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai, anul 2015 25/02/2015
2015 14 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni 25/02/2015