Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 51-75 din total: 258
AnNrFisierData
2016 23 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune nr. 108/08.01.2015. 09/09/2016
2016 22 HOTARARE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 09/09/2016
2016 18 HOTARARE rectificare buget local pentru anul 2016 24/08/2016
2016 21 HOTARARE privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele încheiate cu actualii operatori de salubrizare cu CMID Stăuceni 24/08/2016
2016 15 REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL UNȚENI 28/07/2016
2016 1 HOTARARE - Comisia de validare 25/06/2016
2016 3 HOTARARE constituire consiliul local 25/06/2016
2016 4 HOTARARE alegere președinte de ședință pe lunile iunie, iulie și august 2016 25/06/2016
2016 5 HOTARARE - alegere președinte de ședință 25/06/2016
2016 6 HOTARRE determinare memmbri comisii pe domenii de specialitate Consiliu local Unțeni 25/06/2016
2016 27 HOTARARE EXECUȚIE BUGET 2015 31/05/2016
2016 17 hotarare RECTIFICARE BUGET PE ANUL 20165 04/03/2016
2016 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2016 28/01/2016
2016 2 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2016-2017 28/01/2016
2016 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 07/01/2016
2015 64 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2016 28/12/2015
2015 60 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 15/12/2015
2015 57 HOTĂRARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 10/12/2015
2015 52 HOTARÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 12/11/2015
2015 55 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 12/11/2015
2015 47 HOTARARE privind completarea Programului anual de dezvoltare și investiții publice pe anul 2015 09/10/2015
2015 48 HOTARARE pentru aprobarea devizului general elaborat de SC HEVRA CRISS DESIGN SRL Botoșani privind cheltuielile necesare executării lucrărilor de „Construcția de șanțuri dalate și podețe de acces în satul Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 09/10/2015
2015 45 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 25/09/2015
2015 36 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 12/08/2015
2015 37 HOTARARE privind transmiterea a unui microbuz transport elevi în administrarea Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 12/08/2015