Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 51-75 din total: 284
AnNrFisierData
2017 50 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 cu sume primite de la PNDL la Comuna Unteni, judetul Botosani 17/08/2017
2017 51 HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie si octombrie, anul 2017 17/08/2017
2017 49 HOTARÂRE privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 57 m.p. situat in zona drumurilor publice din intravilanul satului Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani 17/08/2017
2017 46 HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei și al Serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Unteni, județul Botoșani conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice 03/08/2017
2017 45 HOTARARE privind virarea de credite bugetare in bugetul local intre capitole de cheltuieli, pe anul 2017 la Comuna Unteni, judetul Botosani 27/07/2017
2017 41 HOTARARE privind stabilirea indemnizației de ședință pentru consilierii locali și delegatul sătesc 27/07/2017
2017 37 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE privind serviciile sociale pentru anul 2017 26/06/2017
2017 29 HOTARARE privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni 28/04/2017
2017 28 HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Unțeni 28/04/2017
2017 31 HOTARARE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 28/04/2017
2017 18 HOTARARE LUNA CURĂÎȚENIEI 2017 29/03/2017
2017 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru pășunile comunei Unțeni 20/02/2017
2017 15 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 20/02/2017
2017 16 HOTĂRÂRE de aprobare a Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru bunuri imobile aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 20/02/2017
2017 17 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 20/02/2017
2017 4 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017 26/01/2017
2017 6 HOTARARE privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 7 m.p. precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând domeniului public 26/01/2017
2017 2 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 01/01/2017
2016 44 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și pentru cheltuielile neeligibile actualizate la proiectul “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 09/12/2016
2016 37 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar 28/11/2016
2016 38 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 28/11/2016
2016 40 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 28/11/2016
2016 35 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 28/11/2016
2016 26 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 30/09/2016
2016 27 HOTARARE privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 30/09/2016