Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 51-75 din total: 273
AnNrFisierData
2017 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru pășunile comunei Unțeni 20/02/2017
2017 15 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 20/02/2017
2017 16 HOTĂRÂRE de aprobare a Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru bunuri imobile aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 20/02/2017
2017 17 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 20/02/2017
2017 4 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017 26/01/2017
2017 6 HOTARARE privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 7 m.p. precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând domeniului public 26/01/2017
2017 2 Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 01/01/2017
2016 44 HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și pentru cheltuielile neeligibile actualizate la proiectul “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 09/12/2016
2016 37 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar 28/11/2016
2016 38 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 28/11/2016
2016 40 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 28/11/2016
2016 35 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 28/11/2016
2016 26 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 30/09/2016
2016 27 HOTARARE privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 30/09/2016
2016 22 HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 09/09/2016
2016 23 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune nr. 108/08.01.2015. 09/09/2016
2016 22 HOTARARE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 09/09/2016
2016 18 HOTARARE rectificare buget local pentru anul 2016 24/08/2016
2016 21 HOTARARE privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele încheiate cu actualii operatori de salubrizare cu CMID Stăuceni 24/08/2016
2016 15 REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL UNȚENI 28/07/2016
2016 1 HOTARARE - Comisia de validare 25/06/2016
2016 3 HOTARARE constituire consiliul local 25/06/2016
2016 4 HOTARARE alegere președinte de ședință pe lunile iunie, iulie și august 2016 25/06/2016
2016 5 HOTARARE - alegere președinte de ședință 25/06/2016
2016 6 HOTARRE determinare memmbri comisii pe domenii de specialitate Consiliu local Unțeni 25/06/2016