Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 51-75 din total: 265
AnNrFisierData
2016 37 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar 28/11/2016
2016 38 HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 28/11/2016
2016 40 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 28/11/2016
2016 35 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 28/11/2016
2016 26 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 30/09/2016
2016 27 HOTARARE privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 30/09/2016
2016 22 HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 09/09/2016
2016 23 HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Unțeni prin concesiune nr. 108/08.01.2015. 09/09/2016
2016 22 HOTARARE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 09/09/2016
2016 18 HOTARARE rectificare buget local pentru anul 2016 24/08/2016
2016 21 HOTARARE privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractele încheiate cu actualii operatori de salubrizare cu CMID Stăuceni 24/08/2016
2016 15 REGULAMENTUL CONSILIULUI LOCAL UNȚENI 28/07/2016
2016 1 HOTARARE - Comisia de validare 25/06/2016
2016 3 HOTARARE constituire consiliul local 25/06/2016
2016 4 HOTARARE alegere președinte de ședință pe lunile iunie, iulie și august 2016 25/06/2016
2016 5 HOTARARE - alegere președinte de ședință 25/06/2016
2016 6 HOTARRE determinare memmbri comisii pe domenii de specialitate Consiliu local Unțeni 25/06/2016
2016 27 HOTARARE EXECUȚIE BUGET 2015 31/05/2016
2016 17 hotarare RECTIFICARE BUGET PE ANUL 20165 04/03/2016
2016 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2016 28/01/2016
2016 2 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2016-2017 28/01/2016
2016 1 HOTARARE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 07/01/2016
2015 64 HOTARARE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2016 28/12/2015
2015 60 HOTARARE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 15/12/2015
2015 57 HOTĂRARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 10/12/2015